Shopping cart

close
  • No products in the cart.

Return To Shop

Ariflerin Satrancı Oyunu Nasıl Oynanır?

Ariflerin Satrancı, kişinin nefsine bir aynadır ve hayatında karşılaşacağı durumlar ile alâkalı bilgisini ve ne yapması gerektiğini test etmesidir.

Ariflerin Satrancı en az 2 kişi ile oynanır. Oyuncular kendi aralarında anlaştıkları kişi ile veya herkesin topacı çevirmesi sonucu en yüksek rakamı çeviren oyuncu ile oyuna başlarlar. Oyuncu sıralaması, topaçta çıkan büyük sayıdan küçük sayıya doğrudur. En yüksek sayıda eşit olanlar tekrar topacı çevirirler. En yüksek rakamı çeviren oyuncu piyonunu ilk hane olan “Yokluk” kavramı üzerine koyarak oyunu başlatır ve “Yokluk” kavramını diğer oyunculara açıkladıktan sonra topacı diğer oyuncu çevirir ve gelen rakam üzerine piyonu koyar. Piyon hangi kavramın üzerine gelmiş ise o kavram hakkında arkadaşlarına bilgi verir.

Herkes kendisine gelen sayı kadar hane sayarak ilerler ve ilerlediği hanenin kavramını açıklar. Daha önce açıklanan hâneye piyonu gelen başka bir oyuncunun o hâneyi tekrar açıklamasına lüzum yoktur, lakin dilerse açıklama yapabilir. Aynı hâneye denk gelen oyuncular birbirlerini dışarı atmazlar, aynı hânede birden fazla oyuncu olabilir.

Topaçta çıkan sayı kancalı hâneyi gösterirse, oyuncu zincirin ucunun bulunduğu haneye düşer ve oyuna o hâneden devam eder.  Topaçta çıkan sayı okun bulunduğu hâneyi gösterirse, oyuncu okun ucundaki hâneye yükselir ve oyuna o hâneden devam eder. Kancaya takılıp düşen niçin düştüğünü, ok ile yükselen niçin yükseldiğini arkadaşlarına anlatır ve açıklar.

96 ilâ 100 hâneleri arasında bulunan oyuncu, çevirdiği topaçtaki sayı kadar ilerleyeceği için, topaçtaki sayı 101. hânenin ilerisini gösteriyorsa, o el oynayamaz, 97 ila 101. hâneleri gösteriyorsa piyonu o hâneye koyar. Kendisine sıra geldiğinde 101. hâne gelene kadar da oyuna devam eder. Son hâne “Visâl-i Hakk” tır. Son hâneye ilk ulaşan kişi oyunu kazanmış olur.